Merger of Meyra Group sp. z o.o.
and Meyra Group GmbH

We kindly inform that on 29 April 2021 the Management Boards of Meyra Group sp. z o.o. with its registered office in Łódź and Meyra Group GmbH with its registered office in Hamburg agreed on and signed a cross-border merger plan. According to the merger plan Meyra Group sp. z o.o. (as the absorbed company) will merge with Meyra Group GmbH (as the absorbing company).
Pursuant to Article 5164 § 1 of the Commercial Companies Code we hereby announce free of charge the merger plan and the management board report of Meyra Group sp. z o.o.
All legally required documents related to the merger are available for inspection at the registered office of Meyra Group sp. z o.o.

/

Uprzejmie informujemy, że dnia 29 kwietnia 2021 r. Zarządy spółek Meyra Group sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi oraz Meyra Group GmbH z siedzibą w Hamburgu uzgodniły i podpisały transgraniczny plan połączenia. Zgodnie z planem połączenia dojdzie do transgranicznego połączenia spółki Meyra Group sp. z o.o. (jako spółki przejmowanej) ze spółką Meyra Group GmbH (jako spółki przejmującej).
W związku z treścią art. 5164 § 1 Kodeksu spółek handlowych niniejszym bezpłatnie udostępniamy plan połączenia wraz ze sprawozdaniem zarządu Meyra Group sp. z o.o.
Wszystkie wymagane prawem dokumenty związane z połączeniem są dostępne do wglądu w siedzibie spółki Meyra Group sp. z o.o.

Further information

>> Merger Plan as PDF

>>> Management Board Report

 

 

 

29-04-2021